Dubex Security Analytics Center

Dubex overvåger din infrastruktur, du passer forretningen

Dubex’ Security Analytics Center overvåger og analyserer hændelser og angrebsmønstre i dine logfiler og kontakter dig ved kritiske alarmer. Vores erfarne specialister afsøger konstant markedet for nye trusler og tendenser. Den viden, kombineret med flere års erfaring med analyse af logfiler, sikrer din virksomhed evnen til hurtigt at reagere på sikkerhedshændelser.

Dubex overvåger, analyserer og håndterer kritiske hændelser og fejl på dit netværk og servere, så du kan bruge ressourcerne på at udvikle din forretning.

Loghåndtering er en vigtig del af sikkerhedsarbejdet og mange virksomheder har købt teknologi til at reagere på mistænkelige hændelser. Men med flere tusinde hændelser i døgnet, mangler flere virksomheder erfarne folk, der kan skelne mellem falske alarmer eller kritiske hændelser, der kræver øjeblikkelig handling.

I Dubex’ Security Analytics Center (SAC) overvåger og analyserer vores erfarne specialister din infrastruktur med henblik på at identificere unormale hændelser, fejl, angrebsmønstre og alarmer. Du bliver først inddraget, når der opstår hændelser, som du skal reagere på.

SAC-teamet kan også sende kritiske alarmer eller fejl direkte videre til behandling i Dubex’ Security Operations Center.

Dubex opsamler og sikrer dig overblik over logs fra forretningskritiske systemer som firewalls, databaser, windows-servere, applikationer og netværk. Data normaliseres sådan at hændelser på tværs at teknologier og services kan sammenlignes, hvorefter vores specialister kontinuerligt analyserer hændelser for potentielle sikkerhedsrisici, klassificerer dem ud fra risikoniveau og sørger for at informere dig med en anbefalet afhjælpning af problemet.

Vi rådgiver med data og anvisninger, der hjælper dig med at begrænse skaden og udbredelsen af en fejl eller et angreb. Endelig udarbejder vi detaljerede rapporter over hændelser samt kvartalsvis rapportering med systemanalyse af data samt tolkning og sikkerhedsvurdering af dit netværk og servere. Rapporterne giver overblik over hændelser, fejl og indsatsområder. De sikrer dokumentation til ledelse, it-revisionen og andre interessenter. Og du kan selv tilgå logdata via en webportal i forbindelse med optimering af netværket og den daglige drift samt i forbindelse med efterforskning af hændelserne.

Kontakt Dubex, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan sikre din infrastruktur døgnet rundt.

Kundecase

"Vi har fået mange flere loggenererende enheder, så jeg tør slet ikke sætte tal på, hvor mange mandetimer vi sparer",

Peter Hedevang Christensen
IT-chef, Sund og Bælt

Kundecase: Sund & Bælt

De bruger Dubex Security Analytics Center

Bliv kontaktet